•• Hier kan je een tekst plaatsen ••

contact

BETER SAMENWERKEN?

De meeste van ons brengen een beduidende tijd van hun leven door op de werkvloer. Dit maakt het van groot belang om met een goed gevoel naar het werk te gaan en een om prettige omgang te hebben met collega’s. Bij tijd en wijle komt het voor dat de samenwerking met anderen niet verloopt zoals gewenst. Kortom, er is werk aan de winkel!

De redenen voor het ontstaan van samenwerkingsproblemen zijn gevarieerd:

  • botsende persoonlijkheden;
  • onduidelijkheid m.b.t. de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en taken;
  • een gebrekkige of verstoorde communicatie;
  • onduidelijke besluitvormingsprocedures;
  • een onveilige werksfeer;
  • een gebrekkige planning;
  • een hoge werkdruk;
  • conflicterende belangen enz. 

Wat doet Verder in Gesprek?

Verder in Gesprek brengt de situatie in kaart door met de betrokken medewerkers in gesprek te gaan. Vervolgens wordt – op basis van de doorgevoerde analyse- voor een passende aanpak gekozen.

Tenslotte gaat Verder in Gesprek met de betrokken medewerkers aan de slag om het probleem op te lossen. De doorlooptijd en kosten van het traject zijn afhankelijk van het aantal betrokken medewerkers, de complexiteit van het probleem en de gekozen aanpak. Deze worden na afronding van de analysegesprekken kenbaar gemaakt.

Bent u geïnteresseerd? We maken graag kennis met u in een vrijblijvend gesprek.  “Contact