•• Hier kan je een tekst plaatsen ••

contact

Over mij

Verder in gesprek met elkaar!

Mijn naam is Anna Miriam Ramirez. Het is mijn passie om conflicten op te lossen.
Het moment waarop mensen elkaar eindelijk weer horen en begrijpen, is  voor mij magisch.
Met horen en begrijpen bedoel ik niet dat iedereen het met elkaar eens is, maar dat beide partijen er samen uit komen. 

Conflicten vragen om verandering van ons gedrag en onze manier van denken. Ze dwingen ons om keuzes te maken over wat wij belangrijk vinden en om nieuwe omgangsvormen met elkaar te vinden.  Dus de grote vraag bij een conflict is nooit echt “ Wie heeft er gelijk?” maar eerder “Wat vinden wij belangrijk en wat hebben wij van de ander nodig om onze belangen te verenigen?’. Hoe kunnen wij weer zodanig met elkaar in gesprek komen dat we afspraken met elkaar kunnen maken en het conflict ontstijgen?

Dat klinkt eenvoudig, maar veranderen is lastig. En alhoewel we ons best doen om conflictsituaties te voorkomen en te verhelpen, graven we ons soms steeds verder in. Tot dat we niet meer weten hoe wij uit onze eigen kuil kunnen komen.  Dan hebben we iemand anders nodig die ons helpt. 

Ik ben gecertificeerde mediator en help jullie graag bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen en het oplossen van jullie conflict. Hierbij kan het om zowel zakelijke als privé-conflicten gaan. Ik geef jullie de middelen zodat jullie zelf weer, op eigen kracht, uit de kuil kunnen klimmen en op een constructieve manier het conflict kunnen oplossen.

Ik ben een goede luisteraar, kalm, betrokken, analytisch,  gestructureerd en resultaatgericht.
Bovendien creëer ik een veilige sfeer waarin alle partijen weer in contact met elkaar komen en verder met elkaar in gesprek gaan. Door het toepassen van verschillende interventies zorg ik ervoor dat jullie alle wezenlijke onderwerpen met elkaar kunnen bespreken en gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Vervolgens leg ik de gemaakte afspraken voor jullie vast in een vaststellingsovereenkomst.

Tevens ben ik actief als buurtbemiddelaar bij het project Buurtbemiddeling in Arnhem. In deze hoedanigheid los ik in opdracht van Stichting Rijnstad in Arnhem conflicten tussen buren op.  

Meer over mijn achtergrond

Ik ben in Italië en Duitsland opgegroeid en spreek vijf talen. Ik houd van vreemde talen en andere culturen.  Eind jaren negentig ben ik voor mijn Studie International Business Studies naar Nederland verhuisd.

Nederland voelde al snel als mijn nieuwe thuis en ik heb nooit meer de behoefte gevoeld om te verhuizen.

Na mijn studie heb ik 15 jaar lang in de consultancy (ICT/SAP) gewerkt als adviseur.  De grootste eye-opener gedurende mijn carrière als consultant was het besef dat werken in de ICT mensenwerk is. Het opleveren van een bruikbare en efficiënte ICT-oplossing is onmogelijk, zonder de behoefte van de klant te doorgronden en zonder elkaars belangen kenbaar te maken. Ik voelde de noodzaak om een goede communicator,  gedegen probleemanalyticus en een gedreven oplosser te worden.

Gedurende mijn carrière heb ik ervaren dat ICT en veranderingstrajecten kunnen leiden tot conflicten.  Dit heeft tot  mijn belangstelling voor conflicten en hun oorzaak geleid. Maar nog meer tot mijn interesse om als neutrale bruggenbouwer op te treden om deze meningsverschillen op te lossen.

Uiteindelijk heb ik het technische voor het menselijke verruild en ben na het volgen van een mediationopleiding aan de slag gegaan als mediator.  Als geregistreerde MFN-mediator voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland.

Raadpleeg voor meer informatie  over het MFN en de kwaliteitseisen mfnregister.nl.