•• Hier kan je een tekst plaatsen ••

contact

MEDIATION

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die mensen in staat stelt om zelf de conflicten die tussen hen spelen op te lossen met behulp van een neutrale derde: de mediator. Hierbij is het van groot belang dat de betrokken personen vrijwillig aan de mediation deelnemen en zich inzetten om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. 

Wat doe ik als mediator?

Ik leid het mediation traject en:

 • schep een veilige en gelijkwaardige omgeving waarin partijen vrij uit kunnen praten;
 • luister op een neutrale en onpartijdige manier naar de partijen;
 • maak ruimte voor spelende emoties;
 • verbeter de communicatie tussen partijen;
 • ga vertrouwelijk om met de verstrekte informatie;
 • help partijen om de situatie nader te analyseren door verdieping aan te brengen;
 • zorg ervoor dat partijen duidelijk aangeven wat zij belangrijk vinden;
 • ondersteun partijen bij het brainstormen over mogelijke oplossingen voor het realiseren van hun belangen;
 • begeleid de onderhandelingen tussen partijen en het maken van afspraken tussen hen t.b.v. het conflict;
 • verwijs naar derden door voor het inwinnen van specifieke expertise (zoals en notaris of andere) indien nodig;
 • leg de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.  

Wanneer is mediation zinvol?

 • U heeft een conflict met één of meerdere partijen.
 • U wilt begeleiding van een neutrale en onpartijdige derde hebben bij het oplossen van het conflict.
 • U wilt de relatie met de andere partij verbeteren, behouden of op een positieve manier afsluiten.
 • U bent bereid om met de ander samen te werken om een passende oplossing voor het conflict te vinden.
 • U wilt snel tot een oplossing komen.
 • U wilt dure & langdurige juridische procedures voorkomen.
 • U wilt dat de oplossing vastgelegd wordt in een juridisch bindende overeenkomst.  

Wanneer is mediation zinloos? 

 • Het conflict is te ver geëscaleerd en u wenst geen contact meer te hebben met de andere partij.
 • U wilt liever dat een andere partij (zoals bijvoorbeeld een rechter) over het conflict gaat beslissen.
 • U heeft geen behoefte om er samen uit te komen.
 • U heeft een rechterlijke uitsprak nodig.
 • Er is geweld in het spel.

 

 • Gekwalificeerde mediator
 • Afspraak binnen één week 
 • Afspraak op locatie mogelijk 
 • MFN- geregistreerd

 

           

Arbeidsconflicten

Arbeidsmediation richt zich met name op het oplossen van conflicten op de werkvloer. Hierbij kan het om verschillende vormen van conflicten gaan, die de arbeidsrelatie op den duur kunnen beschadigen. Door de inzet van arbeidsmediation kan de arbeidsrelatie weer hersteld worden of tevens op een respectvolle en positieve manier worden beëindigd.

lees verder