•• Hier kan je een tekst plaatsen ••

contact

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation richt zich met name op het oplossen van conflicten op de werkvloer. Hierbij kan het om verschillende vormen van conflicten gaan, die de arbeidsrelatie op den duur kunnen beschadigen. Door de inzet van arbeidsmediation kan de arbeidsrelatie weer hersteld worden of tevens op een respectvolle en positieve manier worden beëindigd.

In welke gevallen kan arbeidsmediation helpen? Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden. 

 

Werkgever & werknemer

Werkgever en werknemer kunnen door allerlei situaties met elkaar in conflict komen, zoals: 

 • De omgang tussen werknemer en werkgever is verstoord;
 • De werkgever wil de werknemer ontslaan;
 • De medewerker meldt zich te vaak ziek;
 • De medewerker presteert onder de maat;
 • De medewerker is ontevreden met zijn nieuwe functie;
 • De medewerker wordt plotseling boventallig verklaard;
 • De medewerker wordt vanwege bedrijfseconomische redenen ontslagen;
 • De arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever is ernstig verstoord, waardoor terugkeer in het bedrijf niet meer mogelijk is. 

In sommige situaties biedt mediation een oplossing voor bovengenoemde conflicten. Daar waar werknemer en werkgever  in goed overleg met elkaar afscheid willen nemen kunnen zij gebruik maken van exit-mediation. 

 

Exit-Mediation

Exit-mediation wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer de arbeidsrelatie in goed overleg met elkaar willen beëindigen. Gedurende de exit-mediation gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek om gezamenlijk gedragen afspraken te maken over het beëindigen van de werkrelatie. Tijdens het gesprek kunnen partijen hun wensen aan elkaar kenbaar maken en uitvoerig met elkaar bespreken. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitkomst. Ik begeleid het gesprek en schep een veilige omgeving voor het maken van goed overwogen afspraken. Tevens houd ik de juridische kaders in de gaten.
En ten slotte leg ik de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsmediation

 • Is gericht op de oplossing NIET op de strijd
 • Doorbreekt impasse en negatieve energie
 • Leidt tot herstel van de relatie
 • Stimuleert deelnemers om vorm te geven aan het resultaat
 • Geen reputatieschade
 • Is sneller & goedkoper dan procederen
 • Leidt tot duurzame afspraken