•• Hier kan je een tekst plaatsen ••

contact

AANPASSEN OUDERSCHAPSPLAN

Voorkom het oplopen van spanningen & verdriet!!!

De afspraken in uw ouderschapsplan sluiten niet meer goed aan bij uw huidige situatie en u wilt deze graag aanpassen en/of aanvullen. Daarnaast vindt u het belangrijk om gezamenlijk als ouders tot nieuwe,  duidelijke en passende afspraken te komen. 

Situaties die mogelijk kunnen leiden tot het herzien van het ouderschapsplan zijn:

  • De omgangsregeling sluit niet (meer) goed aan bij de behoefte van de kinderen
  • Afspraken omtrent de opvoeding werken in de praktijk niet zoals gewenst
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Uw werksituatie of die van uw ex-partner is gewijzigd
  • Één van de ouders is verhuisd
  • Één of beide ouders houden zich structureel niet aan de gemaakte afspraken
  • Uw gezondheidssituatie is veranderd
  • De zorgbehoefte van het kind is gewijzigd (bijvoorbeeld door ziekte, of andere omstandigheden)
  • Wijzigingen in uw vangnet vragen om nieuwe afspraken
  • De overgang naar een samengesteld gezin vraagt om nieuwe afspraken.

Verder in Gesprek begeleidt ouders bij het wijzigen van hun ouderschapsplan en bij het eventueel opnieuw berekenen van de kinderalimentatie.

 

Neem contact met mij op door op de volgende button te klikken. “Contact

Brieven aan gescheiden ouders & kinderen

(Bron: Villa Pinedo)


 

 

Kinderen
 
Ouders
 
Nieuwe partner
 
Parents
 
Vrienden & Famiie
 
Ouders met eindexamen-kandid.
 
Ouders met kids in groep 8
 
Aan alle studenten
   
Leraren