•• Hier kan je een tekst plaatsen ••

contact

FAMILIE MEDIATION

Familie mediation richt zich op het oplossen van conflicten tussen familieleden of echtparen, die ontstaan vanwege:

  • Communicatieproblemen tussen ouders, broers, zussen of andere bloedverwanten
  • De verdeling & de invulling van zorgtaken rondom ouders of andere gezinsleden
  • Het gezamenlijk gebruik van vakantiehuizen, vervoersmiddelen, etc.
  • De verdeling van geld of nalatenschappen
  • Aanhoudende familieruzies
  • De verdeling & invulling van opvoedings- en zorgtaken tussen echtparen/ partners m.b.t. de kinderen
  • Een andere visie op de opvoeding van de kinderen
  • Culturele verschillen in een intercultureel huwelijk (relatie). Denk bijvoorbeeld aan taalverschillen, gebruiken, afwijkende normen & waarden, een andere manier van kijken naar de opvoeding van kinderen, de man/vrouw rol, etc.

Familie mediation beoogt het oplossen van een specifiek familieconflict. Het creëert ruimte voor een constructief gesprek. Het geeft daarnaast praktische handvaten om in het hier en nu elkaars standpunten en belangen helder te formuleren, om gezamenlijk te werken aan een realistische oplossing en voor het maken van duurzame afspraken.

 

Neem contact met mij op door op de volgende button te klikken. “Contact

Familie Mediation